Princip tepelného čerpadla

Obecný princip a základní údaje ohledně funkce tepelného čerpadla

Čerpadlo pracuje podobně jako chladnička, která odebírá teplo potravinám, tedy je chladí, a toto teplo předá do okolí, když v zadní části topí. Rozdíl je v tom, že tepelné čerpadlo odebírá teplo z venkovního prostředí a předává ho do otopné soustavy. Obrovskou výhodou je, že se teplo nevytváří, jen se přečerpává z venku dovnitř a pak je zas z domu vráceno do okolí. K pohonu je potřeba elektrická energie, která však tvoří jen 1/4 užitečného tepla.


Tepelná čerpadla k vytápění

Charakteristikou tepelných čerpadel je jejich relativně omezený výkon, pokud mají zároveň zůstat ekonomická. Ještě před několika lety byla drtivá většina novostaveb energeticky až dvakrát náročnější na vytápění.


S příchodem nových materiálů, zateplovacích technologií, úspornějších systému hospodaření s teplem a především nástupem nízkoenergetických staveb dnes potřebují budovy ke svému provozu mnohem méně tepla než v minulosti. Technologie současných tepelných čerpadel sice zůstává od jejich objevu takřka stejná (princip je znám přes sto let), ale je možné navrhovat mnohem menší a levnější zařízení, jež dokážou běžný dům bez problémů zásobit. Navíc se stoupajícími cenami alternativních zdrojů energie role těchto zařízení díky znatelné návratnosti investic roste.

Doplňující informace

Zdroje energie

Teplosměrné médium

Rozdělení TČ podle teploty výstupní vody

Výstupní médium, do kterého tepelné čerpadlo přečerpává energii, je teplá až horká voda. Teplota výstupní vody TČ je dalším rozlišujícím kritériem, který musí odpovídat otopné soustavě. Ta může být buď nízkoteplotní (podlahové nebo stropní vytápění), vysokoteplotní (klasické otopné radiátory) nebo středněteplotní (ohřev vody pro mytí a koupání). Rozlišujeme tyto typy:

Tepelné čerpadlo vzduch - voda má řadu výhod

V našich zeměpisných podmínkách je typ čerpadla vzduch - voda ten nejvhodnější. Díky tomu, že zařízení odebírá energii ze vzduchu, není při instalaci třeba rozkopat polovinu pozemku, ani investovat do nákladného vrtu. Doba instalace je tak kratší, pořizovací náklady nižší a instalovaná zařízení jsou snadno přístupná pro servisní kontroly.

Zaručená návratnost Vaší investice

Tepelná čerpadla NORDline pořídíte za rozumnou cenu a díky dotacím může být Vaše peněženka zatížena ještě méně. Celkové náklady, které zahrnují pořízení i instalaci tepelného čerpadla, jsou u každého různé v závislosti na typu stavby a aktuálním topném systému. Průměrná návratnost investice je okolo 4-6 let.

Spolehlivé zařízení s jednoduchým ovládáním

Tepelná čerpadla NORDline pořídíte za rozumnou cenu a díky dotacím může být Vaše peněženka zatížena ještě méně. Celkové náklady, které zahrnují pořízení i instalaci tepelného čerpadla, jsou u každého různé v závislosti na typu stavby a aktuálním topném systému. Průměrná návratnost investice je okolo 4-6 let.

Menší závislost - větší svoboda, více prostoru

Díky energii z tepelného čerpadla se Váš objekt stane méně závislým na dodávce plynu a elektřiny od velkých společností. Buďte to vy, kdo určuje pravidla a staňte se skutečným pánem ve své domácnosti. Pokud jste před tím topili uhlím či dřevem, s nástupem tepelného čerpadla můžete skladovací prostory uvolnit a nové místo využít, jak si zamanete.
Zajímá Vás více?


© 2023 Martin Mazal