Typy tepelných čerpadel

Nejzákladnější rozdělení typů tepelných čerpadel s krátkým přehledem

Vzduch-vzduch

Typ vzduch – vzduch je hojně používán pro účely letního chlazení, tedy klimatizace. V zimě toto zařízení může pracovat obráceně, tj. jako tepelné čerpadlo. Potom dobře slouží pro účely přitápění hlavně na podzim a na jaře; existují ale i speciální provedení k celoročnímu vytápění. Vzhledem k potřebě ochrany před letními horky v domech s nízkou tepelnou ztrátou je toto řešení stále zajímavější, ale stále spíš výjimečné. Cenově jde o velmi výhodný typ, navíc bez potřeby budovat teplovodní otopnou soustavu.


Vzduch-voda

Teplo je odebíráno z venkovního vzduchu, který proudí podél výparníku tepelného čerpadla. Základ vychází z TČ čerpadla vzduch/vzduch, tedy klasické klimatizace. Zařízení je navíc doplněno o hydrobox, který převádí teplo do topné vody. Nevýhodou je závislost topného faktoru COP na teplotě vzduchu. Tato zařízení efektivně pracují do –15 °C. Při nižších teplotách je v hydroboxu instalován malý elektrokotel, který pomáhá tepelnému čerpadlu dosáhnout požadované teploty vody. Momentálně je tento způsob vytápění budov považován spolu s kondenzačními plynovými kotly za nejekonomičtější na poli teplovodního vytápění.


Voda-voda

Teplo je odebíráno ze vzduchu přes výparník tepelného čerpadla, přes který proudí venkovní vzduch. Výhodou tohoto zařízení jsou nízké pořizovací náklady a nenáročná instalace. Základ vychází z tepelného čerpadla vzduch/vzduch tedy klasické klimatizace. Systém je doplněn o takzvaný Hydrobox, který převádí teplo do topné vody. Nevýhodou je závislost topného faktoru na teplotě vzduchu. V dnešní době tato zařízení efektivně pracují do -15 stupňů celsia. Při nižších teplotách je v Hydroboxu instalován malý elektrokotel, který pomáhá tepelnému čerpadlu dosáhnout požadované teploty vody. Momentálně je tento způsob vytápění budov považován spolu s kondenzačními plynovými kotly za nejekonomičtější.


Země-voda

Odebírat nízkopotenciální energii ze země můžeme pomocí horizontálního plošného kolektoru, nebo z vertikálního vrtu. Na 1 kW výkonu tepelného čerpadla potřebujete cca 12 m vrtu. Běžná hloubka jednoho vrtu je 100-150 m. Pokud je třeba pro tepelné čerpadlo zajistit více energie, odnímá se teplo z více vrtů. Obecně lze říci, že na 1 kW výkonu tepelného čerpadla potřebujete cca 30 m2 pozemku. cena od cca 130 tis. topný výkon od cca 7 kW. U vrtu je třeba počítat s jeho regenerací, jinak může dojít k jeho vyčerpání a zamrznutí. Poté již zpravidla není vrt možné používat!
Zajímá Vás více?© 2024 Martin Mazal