M&T Instalatérství

Poskytujeme instalaci tepelných čepadel, plynových kotlů a solárních systémů.

Zásady ochrany osobních údajů

Já, živnostník Martin Mazal, se sídlem Sadová 350, Kyšice 33001, IČ: 73447587 jakožto správce osobních údajů si Vás tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ve znění účinném od 25. 5. 2018, dovoluji informovat o zpracování Vašich osobních údajů.Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem komunikace v reakci na Vaši poptávku z titulu plnění smluvní povinnosti po dobu realizace komunikace v reakci na Vaši poptávku, případně po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoli nároku z naší a/nebo Vaší strany a po dobu archivační doby stanovené zákonem. Za účelem uplatnění svých práv nás můžete kontaktovat písemně na adrese našeho sídla (viz výše) nebo na e-mailové adrese info@mazal-treml.cz.

Kontakt

© 2024 Martin Mazal